Loading...

Play Video

ลอง Gadgets สุดล้ำ ที่ Wells Thailand | Centerpiece seeker EP 12

จือเชื่อว่าทุกคนจะเห็น ad เครื่องกรองน้ำสวย ๆ ใน facebook แต่มั่นใจมากว่าหลายคนไม่รู้ว่าเค้ามีของเจ๋ง ๆ อีกหลายอย่างนอกจากเครื่องกรองน้ำเยอะม๊ากกก ไปสนุกกับการลองของเล่นกับจือกันนะคะ